Information om persondatapolitik og databeskyttelse på Madværkstedet Online

Madværkstedet Online (domæne: madværkstedet.dk) og herefter i denne tekst kaldt MVO, ønsker at beskytte dine data. Nedenfor beskriver vi, hvordan MVO som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af MVO og tilhørende online services. Formålet med MVOs persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger

Vores information omhandler følgende emner:

  1. Kontaktoplysninger
  2. Typer af persondata og formål
  3. Videregivelse og overførsel af persondataene
  4. Opbevaringsperiode
  5. Dine rettigheder
  6. Links til andre hjemmesider
  7. Ændringer til informationen

1 Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til MVOs behandling af dine persondata eller ønsker at benytte dine rettigheder, så er du velkommen til at kontakte os på: kommunikation@mldk.org

Adresseoplysninger:
MLDK Commercial ApS
Havnegade 39

DK 1058 København

2 Typer af persondata og formål

Vi behandler personoplysninger til følgende formål og på de nævnte behandlingsgrundlag:

2.1 Nyhedsbreve og anden direkte markedsføring

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve, registrerer vi dit navn og din e-mailadresse, så vi kan sende relevant og målrettet markedsføringsmateriale.

Behandlingen er baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra os.

2.2 Deltagelse i konkurrencer

Hvis du deltager i konkurrencer arrangeret af MVO, vil vi behandle de personoplysninger, som du afgiver I den forbindelse (navn, e-mailadresse, konkurrencebesvarelse, herunder svar på spørgsmål, mv.). Oplysningerne behandles med henblik på at administrere konkurrencen, finde en vinder og kontakte vedkommende (GDPR artikel 6(1)(b)).

I nogle tilfælde indhenter vi dit samtykke til at modtage markedsføring fra os i forbindelse med din deltagelse i konkurrencer. I så fald vil vi også bruge dine personoplysninger til dette formål (læs mere herom ovenfor under overskriften ”Nyhedsbreve og anden direkte markedsføring”).

Hvis det er nødvendigt for den konkrete konkurrence og præmie, vil vi videregive dine kontaktoplysninger og præmieoplysninger med relevante præmieudbyder og fragtfirmaer (GDPR artikel 6(1)(f).

Hvis vi har et indberetningskrav til skattemyndighederne i forbindelse med udlodning af præmien, vil vi videregive dine kontaktoplysninger samt præmieoplysninger til skattemyndighederne (GDPR artikel 6(1)(c)).

Hvis du kontakter MVO Administration via vores hjemmeside eller andre kanaler (herunder sociale medier, e-mail, mv.), vil vi registrere og behandle de personoplysninger, du afgiver I den forbindelse, (fx navn, virksomhed, titel, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, detaljer i din henvendelse, mv.). Vores administration har adgang til disse oplysninger, så de kan hjælpe dig bedst muligt med din henvendelse (GDPR artikel 6(1)(f)).

2.3 Administration af brugerprofil

Hvis du opretter en brugerprofil på vores platform, skal du oplyse din e-mailadresse (GDPR artikel 6(1)(b).

På baggrund af det, du klikker på, når du er logget ind, vil vores hjemmeside lære dig bedre at kende, og præsentere dig for mere målrettet indhold baseret på dine interesser.

2.4 Markedsføring

Vi bruger cookies til at præsentere dig for relevant og målrettet indhold på vores hjemmeside og på andre hjemmesider (re-targeting). Dette er baseret på dit cookie-samtykke og den efterfølgende brug af cookie-data til markedsføring er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands.

Vi bruger også sociale mediers løsninger til at brande og markedsføre produkter (fx Facebook Custom Audience). I den forbindelse sender vi en hashet e-mailadresse til det pågældende sociale medie, som vi har fået fra dig i andre sammenhænge (fx i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller deltagelse i konkurrence), som vil præsentere dig for sponserede links i dit feed på deres platform.

Denne videregivelse er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre produkter og brands (GDPR artikel 6(1)(f)).

2.5 Forbedring af vores hjemmeside

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og for at sikre hjemmesidens funktionalitet samt til at spore trafik til vores hjemmeside og optimere indholdet. Dette er baseret på dit cookie-samtykke og den efterfølgende brug af cookie-data til markedsføring er baseret på vores legitime interesse i at løbende at forbedre vores hjemmeside.

3 Videregivelse og overførsel af persondataene

Vi videregiver dine personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover overlader vi personoplysninger til samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører, der behandler personoplysninger på MVOs vegne. Sådanne samarbejdspartnere er underlagt MVOs instrukser i relation til opbevaring og behandling af personoplysninger.

Nogle databehandlere eller underdatabehandlere kan være etableret udenfor EU. Overførsler ud af EU er baseret på EU Kommissionens Standardkontrakter.

4 Opbevaringsperioden

MVO opbevarer generelt registrerede data så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for brugerne af hjemmesiden.

Persondata, der registreres gennem kontaktformularer, gemmes ét år. Såfremt du har tilmeldt dig et nyhedsbrev, bevarer vi data, ind til du selv beder om at blive slettet fra distributionslisten, eller vi ophører med at sende nyhedsmails.

5 Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. Du kan desuden bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Under visse omstændigheder kan du også bede om at få udleveret en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, så bedes du kontakte os. Se oplysninger under punkt 1. Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.

6 Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til de leverandører, der leverer indholdet til hjemmesiden såvel som andre tredjeparts hjemmesider. MVO er ikke ansvarlig for indholdet på andre hjemmesider og deres procedurer og behandling af personoplysninger.

7 Ændringer til informationen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne information om databeskyttelse, som følge af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner og for at forbedre hjemmesiden.

 

Cookiepolitik

Rul til toppen